strategie-ontwikkeling via workshops

‘waar staan we voor?’

De dynamische omgeving van STBN leidt tot vraagstukken op het gebied van positionering, identiteit en communicatie. Waar staan we voor? Wat onderscheidt ons? Hoe sluiten we vanuit onze kracht goed aan bij de drijfveren en behoeften van onze doelgroepen? Hoe kunnen we een consistent beeld uitdragen en wat kunnen we verbeteren in onze communicatie?
Mojo Strategy hielp STBN bij het ontwikkelen van de strategie. Die  werd direct concreet gemaakt met een marktplan, een nieuwe merkpositionering (inclusief huisstijl en pay-off) en een nieuwe website.

verloskunde of geboortezorg?

Bij haar start rond het millennium richtte STBN zich in eerste instantie op innovatieve projecten voor verloskundigen praktijken. Toen vervolgens Nederland in internationaal perspectief haar koppositie in geboortezorg kwijtraakte, kwam er meer aandacht voor innovatie en samenwerking in de branche. STBN speelt direct een belangrijke rol in de systeemverandering. Maar terwijl het werkveld  van de organisatie verbreedt, wordt STBN in de markt nog vaak gezien als een partij die er alleen is voor verloskundigen (1ste lijns). Echter, de kennis die STBN in geboortezorg heeft opgedaan wordt steeds relevanter voor ziekenhuis management, gynaecologie en zorgverzekeraars. Voor STBN wordt het van cruciaal belang om haar positionering te verbreden. Daarnaast moeten de nieuwe consultancy-activiteiten sterker in de markt worden gezet vanwege het teruglopen van inkomsten uit enkele van STBN’s bestaande activiteiten.

Workshop Mojo Strategy STBN

quick scan en strategie workshops

Mojo Strategy hielp STBN bij het ontwikkelen van de strategie. Die werd direct concreet gemaakt met een marktplan, een nieuwe merkpositionering (inclusief huisstijl en pay-off) en een nieuwe website.

Mojo Strategy startte met het in kaart brengen van de belangrijkste stakeholders en de ambities van STBN. Met desk research en interviews met het STBN management team werden de strategische ontwikkelingen in kaart gebracht. De uitkomsten werden in nauwe samenwerking met de directeur en projectleider van STBN in een 2-daags workshop-programma gegoten.

één gedeeld verhaal

In de workshop met het hele manangement-team stonden, naast de trends en ontwikkelingen in geboortezorg, vooral de doelgroep-inzichten centraal. Wie heeft welk belang en welke behoefte? Wat verwacht men van STBN? Hoe ga je om met tegenstrijdige belangen?

De twee-daagse workshop leidde tot een nieuw geformuleerde visie en missie, één gedeeld verhaal en een aanvalsplan in hoofdlijnen. STBN wordt gepositioneerd als ondernemende partner in geboortezorg met veel specifieke kennis in samenwerken, innoveren en organiseren.
Na de workshop vormde de uitkomsten het vertrekpunt voor een nieuwe visuele identiteit, pay-off en website.

Design en webdevelopment  van dit project werden gedaan door Concreet geeft vorm & Design Valley. Mojo strategy werkte op verzoek van STBN met hen samen om de uitkomsten van de strategie-ontwikkeling te vertalen naar concept en design.

STBN website

 

 

 

 

 

 

‘STBN’s kijk op…’

De geboortezorg in Nederland is in transitie. In de hele keten wordt hard gewerkt om alle aspecten van ons zorgsysteem optimaal in te richten. Daarbij zijn centrale thema’s kwaliteit, keuzevrijheid, doelmatigheid en innovatie.

Clientgerichte geboortezorg

Het draait in de geboortezorg om zo veel mogelijk gezonde zwangerschappen met goede uitkomsten, en tevreden en gezonde cliënten. Optimale zorg is in onze ogen cliëntgericht.  Cliënten zijn gebaat bij ketenpartners die optimaal samenwerken, zorg wordt door hen ervaren als één geolied geheel.

Kwaliteit door samenwerking

Wij geloven dat betere samenwerking tussen allerlei organisaties in de geboortezorg zal leiden tot de best mogelijke kwaliteit van zorg. Samen verantwoordelijk zijn voor de cliënt brengt het streven naar de juiste zorg op het juiste moment dichterbij. Voor, tijdens en na de bevalling. Daarbij is het de kunst om in elke situatie optimaal de verschillende expertise van gynaecologen, verloskundigen, kraamverzorgenden, verpleegkundigen en ziekenhuizen te benutten. Daarom houden we ons bezig met organisatievormen die samenwerking bekrachtigen.

Doelmatig met slimme organisatie

Om ook in de toekomst kwaliteit van zorg te veilig te stellen, moeten we in de geboortezorg op zoek naar doelmatigheid. Wij zijn ervan overtuigd dat efficiency en optimale kwaliteit hand in hand kunnen gaan. Ook hier bieden samenwerking en slimme organisatie kansen. Betaalbaarheid, efficiënte inzet van mensen en middelen, ondubbelzinnige positieve prikkels tot beter presteren; dat zijn de thema’s die ons bezig houden.

Innovatie als antwoord op verandering

Onze samenleving verandert continu. Sociale, economische en technologische ontwikkelingen hebben doorlopend invloed op mensen en hun kijk op zorg. Dat raakt ook de geboortezorg. Innovatie hoort wat ons betreft dus een plek te hebben in de geboortezorg. Het is simpelweg een noodzaak om aan te sluiten op continue verandering. Daarom houden wij ons bezig met het optimaliseren en waar nodig vernieuwen van samenwerkings- en organisatievormen in de geboortezorg. En zijn we altijd op zoek naar mogelijke verbeteringen.